ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนบ้านแม่ข่า
BanMaekha School
620 หมู่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทร 053 – 884913  โทรสาร 053-884913
อีเมล maekhaschool@gmail.com
เวลาติดต่อราชการ 08.00 – 16.30 น.  วันจันทร์ – วันศุกร์