สาระน่ารู้

DIGITAL LAW กฎหมายดิจิทัล

คู่มือ “Digital Law” หรือ “กฎหมายดิจิทัล” เป็นการรวบรวมกฎหมายใหม่ ๆ อัปเดตถึงปี 2562 โดยเฉพาะที่กระทรวงดิจิทัลฯ และ ETDA ผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี […]

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence) คืออะไร ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการ […]