กิจกรรมโรงเรียน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่า มาให้บริการฉีดวัคซีน DT คุ้มกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้กับนักเรียน

2 กันยายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่า มาให้บริการฉีดวัคซีน DT คุ้มกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ข่า ป.1 และ ป.6 ทุกคน

กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านแม่ข่า โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ข่า เพื่ […]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ข่า ครั้งที่ 1/2563

โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ข่า ครั้งที่1/2563 เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และขอความเห็นโครงกา […]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ข่า นำโดย นายยงยุทธ ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ […]

ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชาญปรีชา ชมสวน ผู้อำนวยการโร […]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายยงยุทธ ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมเฉลิมพระเ […]

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “จิตอ […]

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านแม่ข่าจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ […]

กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต (ITA)

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 นายยงยุทธ ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ […]

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2562 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิ […]

1 2