โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่า มาให้บริการฉีดวัคซีน DT คุ้มกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้กับนักเรียน

2 กันยายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่า มาให้บริการฉีดวัคซีน DT คุ้มกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ข่า ป.1 และ ป.6 ทุกคน