ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชาญปรีชา ชมสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นเปา เป็นประธานในการประชุม