บาริสต้าน้อย

โรงเรียนบ้านแม่ข่าได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมชุมนุม โดยกิจกรรมชุมนุมบาริสต้าน้อย นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการชงกาแฟ การบริการกาแฟ ชา และเครื่องดื่ม ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน โดยมีครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติแล้ว ยังได้ความสนุกสนานสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังจบการศึกษาได้  “เรียนรู้ ลงมือทำ นำไปใช้”