ผู้บริหาร

 

นายยงยุทธ ขำคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า
โทรศัพท์ 085-7119160
อีเมล yoongyuth@gmail.com