หน้าแรก

Slider

:: กิจกรรม โรงเรียนบ้านแม่ข่า ::

:: สาระน่ารู้/รอบรั้วโรงเรียน ::

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

12 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ข่าจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วั […]

:: กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ::

บาริสต้าน้อย

โรงเรียนบ้านแม่ข่าได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมชุมนุม โดยกิจกรรมชุม […]

Slider
Slider