หน้าแรก

Slider

:: กิจกรรม โรงเรียนบ้านแม่ข่า ::

:: สาระน่ารู้/รอบรั้วโรงเรียน ::

DIGITAL LAW กฎหมายดิจิทัล

คู่มือ “Digital Law” หรือ “กฎหมายดิจิทัล” เป็นการรวบรวมกฎหมายใหม่ ๆ อัปเดตถึงปี 2562 โดยเฉพาะที่กระทรวงดิจิทัลฯ และ ETDA ผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี […]

สำนวนไทยพาสนุก

นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 นำเสนอสำนวนไทยพาสนุก คำว่า แกว่งเท้าหาเสี้ยน

เฮฮากับภาษาพาเพลิน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 นำเสนอกิจกรรมเฮฮากับภาษาพาเพลิน หน้าเสาธง คำว่า “โรงเรียน” “โฮงเฮียน” “School” และ “学校” เฮฮากับภาษาพาเพลิน

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านแม่ข่าจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ […]

:: กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ::

บาริสต้าน้อย

โรงเรียนบ้านแม่ข่าได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมชุมนุม โดยกิจกรรมชุม […]

RSS :: ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ::

RSS :: ข่าวการศึกษา ::

Slider